Ondersteuning machineopbouw

Ondersteuning verleend bij het opbouwen van een automatische wikkelmachine en transport baan